นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. SEKINE Masahiro ประธานธนาคารโชโค ชูคิน ประเทศญี่ปุ่น (The Shoko Chukin Bank, Ltd.) และคณะ

25 กรกฎาคม 2566 | Print
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. SEKINE Masahiro ประธานธนาคารโชโค ชูคิน ประเทศญี่ปุ่น (The Shoko Chukin Bank, Ltd.) และคณะ ณ บีโอไอสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย

โอกาสนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่และ SMEs ชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย นอกจากนี้ สำนักงานและธนาคารได้หารือถึงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานสัมมนา การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) หรือการจัดกิจกรรมสนับสนุน Startups เพื่อสนับสนุนการลงทุน และสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างธุรกิจญี่ปุ่นและธุรกิจไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เลขาธิการบีโอไอ ได้แสดงความขอบคุณธนาคารโชโค ชูคิน ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลา 28 ปี โดยบีโอไอพร้อมที่จะส่งเสริม และยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยต่อไป

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา