นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับ นางสาวจิตติมา ศรีสุขนาม เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโสประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Mr. David Williams ผู้จัดการโครงการ

event__image_1

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับ นางสาวจิตติมา ศรีสุขนาม เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโสประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Mr. David Williams ผู้จัดการโครงการ RISSC และคณะจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ในโอกาสนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น ครอบคลุม และยั่งยืนแห่งเอเชีย หรือ RISSC สำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย โดยโครงการ RISSC ที่ได้ดำเนินการในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์มีความยืดหยุ่น และยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการให้ความช่วยเหลือในด้านสิทธิแรงงาน และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสร้างงานที่มีคุณค่า โดยในการนี้ นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ได้ให้ข้อมูลภาพรวมห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ และมาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้ประกอบการลงทุนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต บีโอไอพร้อมที่จะส่งเสริม และยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการลงทุนจากผู้ประกอบการต่างชาติ ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยต่อไป
26 กรกฎาคม 2566 | OSOS Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา