นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับนายคาซุโทชิ โนจิริ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น (Saitama Prefecture)

event__image_1


          วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับนายคาซุโทชิ โนจิริ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น (Saitama Prefecture) เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมการลงทุนและการสนับสนุนผู้ประกอบการจากจังหวัดไซตามะในประเทศไทย ในการนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือระหว่างกันเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายโมโตฮิโระ โอโนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ ที่จะนำคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเข้าพบบีโอไอในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีมาอย่างยาวนานหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้นำเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุนและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ให้คณะรับทราบ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบีโอไอและจังหวัดไซตามะในการดูแลและสนับสนุนนักลงทุนญี่ปุ่นของภูมิภาคนี้ต่อไป
27 กรกฎาคม 2566 | OSOS Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา