นายนันทพล สุดบรรทัด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ณ นครนิวยอร์ก ให้การต้อนรับ Mr. Peter Thurlow ประธานกลุ่มสิทธิบัตรกฎหมายเครื่องมือทางการแพทย์บริษัท Polsinelli และเจ้าหน้าที่

28 กรกฎาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายนันทพล สุดบรรทัด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ณ นครนิวยอร์ก ให้การต้อนรับ Mr. Peter Thurlow ประธานกลุ่มสิทธิบัตรกฎหมายเครื่องมือทางการแพทย์บริษัท Polsinelli และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ณ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก

          โดยทุกฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางการสร้างข้อมูลเครือข่ายสนับสนุน แนะแนวและพัฒนาโมเดลระบบการให้คำปรึกษากับบริษัทสตาร์ตอัปไทยในการขยายธุรกิจในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ผอ.นันทพลได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของสำนักงานบีโอไอนิวยอร์กในการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บริษัทสตาร์ตอัปไทยและธุรกิจไทยในสหรัฐฯ ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา