26 มิถุนายน 2566 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ Mr. Gao Yunlong, Vice-Chairman of the 14th National Committee of Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), Chairman of All-China Federation of Industry and Commerce

26 มิถุนายน 2566 | Print
26 มิถุนายน 2566 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ Mr. Gao Yunlong, Vice-Chairman of the 14th National Committee of Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), Chairman of All-China Federation of Industry and Commerce (ACFIC) และคณะ รวมทั้งให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) จามจุรีสแควร์ โดยรองเลขาธิการฯ ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมล่าสุดเกี่ยวกับสภาวะการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งนำเสนอนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศบนพื้นฐานของความยั่งยืนและการสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาในด้านการลงทุน โดยบีโอไอมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักลงทุน ทั้งนี้ ภายหลังการหารือ บีโอไอได้พาคณะเยี่ยมชมศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา