นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ ร่วมประชุมหารือกับ Mr.Kuroda Jun, President of JETRO และคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น (Japanese Chamber of Commerce, JCC)

4 กรกฎาคม 2566 | Print

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ ร่วมประชุมหารือกับ Mr.Kuroda Jun, President of JETRO และคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น (Japanese Chamber of Commerce, JCC) เพื่อรับฟังผลการสำรวจด้านดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในกลุ่มนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2566 (Survey on Business Sentiment of Japanese Corporations in Thailand)

การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเท็จจริงในการทำธุรกิจในด้านต่างๆ ในปัจจุบัน รวมถึงโอกาสในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับภูมิภาคและระดับโลกในอนาคตต่อไป

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา