บีโอไอผนึก 7 หน่วยงาน ดึงลงทุน ‘GAC AION’ ยักษ์ใหญ่ผู้นำเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าจีน

7 กรกฎาคม 2566 | Print

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ผนึก 7 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนประกอบด้วย กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สศอ. กนอ. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการขนส่งทางบก และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประสานพลังอำนวยความสะดวกแก่ ‘GAC AION’ ในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ให้ข้อมูลและคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนของโครงการรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึง สร้างความเชื่อมั่นในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาคอาเซียน

GAC AION New Energy Automobile เป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีน และของโลก มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมยานยนต์ ทั้งยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ (Intelligent Connected Vehicles: ICV) รวมถึงเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความไว้วางใจให้พัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า และร่วมทุนผลิตและจำหน่ายรถยนต์กับบริษัทระดับโลก การประชุมหารือในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัท GAC AION ในประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่บีโอไอให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา