นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับ Mr. Takashi Morisaki ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยมิตซูบิชิ หรือ Mitsubishi Research Institute (MRI) ประเทศญี่ปุ่น และคณะ

28 มิถุนายน 2566 | Print

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับ Mr. Takashi Morisaki ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยมิตซูบิชิ หรือ Mitsubishi Research Institute (MRI) ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำหน่วยงาน ซึ่งทำหน้าที่ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายแก่รัฐบาลญี่ปุ่น และเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เกิดการขยายการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นทั้งภาคผลิต และภาคบริการในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือในโอกาสต่อไปจะช่วยให้เกิดการพัฒนาในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านพลังงานสะอาดใหม่ ๆ และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในทุกอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา