นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ Mr.ZHOU Hua, Vice President, China Automotive Technology & Research Center (CATARC)

31 พฤษภาคม 2566 | Print
        31 พฤษภาคม 2566 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ Mr.ZHOU Hua, Vice President, China Automotive Technology & Research Center (CATARC) และคณะ นำเสนอมาตรการและนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ สิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่มิใช่ภาษี อีกทั้งให้ข้อมูลภาพรวมล่าสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งนโยบายภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดยานยนต์ไฟฟ้าผ่านมาตรการจูงใจในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการยกระดับความร่วมมือระหว่างกันเพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้แข็งแกร่ง

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา