นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้ให้การต้อนรับนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการนิคมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างทั้ง 2 หน่วยงานในการพัฒนาการให้การส่งเสริมนิคมและพื้นที่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate and Industrial

29 พฤษภาคม 2566 | Print
        เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการ และนางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 3 ได้ต้อนรับนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการนิคมแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างทั้ง 2 หน่วยงานในการพัฒนาการให้การส่งเสริมนิคมและพื้นที่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate and Industrial Zone) ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

        ในการหารือดังกล่าว ทั้ง 2 หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นกฎระเบียบสิทธิประโยชน์ และกลไกต่างๆ ที่จะดึงดูดให้เกิดการสร้างนิคมและพื้นที่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ รวมถึงยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเดิมให้มีระบบต่างๆ ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา