นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการ บีโอไอ ให้การต้อนรับนาย Qian Qian, Vice Chairman of China council for the Promotion of International Trade, Jiangsu Sub-council (CCPIT Jiangsu) และคณะนักลงทุนจากมณฑลเจียงซู

26 พฤษภาคม 2566 | Print
        เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการ บีโอไอ และนางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนจากกองส่งเสริมการลงทุนที่ 4 และกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมให้การต้อนรับนาย Qian Qian, Vice Chairman of China council for the Promotion of International Trade, Jiangsu Sub-council (CCPIT Jiangsu) และคณะนักลงทุนจากมณฑลเจียงซู

        โดยนายชนินทร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้แทนและคณะจากมณฑลเจียงซู พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยต่างหวังว่า ภายหลังสถานการณ์โควิดสิ้นสุดลง สถานการณ์ทางการค้าและการลงทุนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ นอกจากนี้ นางสาวฐนิตาได้นำเสนอภาพรวมสภาวะการส่งเสริมการลงทุนล่าสุด พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการและนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ สิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่มิใช่ภาษี ตลอดจนนำเสนออุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นหมุดหมายสำคัญของบีโอไอในการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา