นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้ต้อนรับนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน

22 พฤษภาคม 2566 | Print
        เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ต้อนรับนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างทั้ง 2 หน่วยงานในการดึงดูดการลงทุนในพื้นที่ EEC

        ในการหารือดังกล่าว ทั้ง 2 หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลในการทำงานร่วมกันเพื่อดึงดูดการลงทุนมายังประเทศไทย โดยประเด็นที่ได้หารือมีหลายเรื่อง เช่น สิทธิและประโยชน์ กิจกรรมชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ การแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ และการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา