บีโอไอหารือEnterprise Singapore แลกเปลี่ยนข้อมูลกลไกการส่งเสริมการลงทุน และการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงความต้องการของผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงบริษัทที่มีความพร้อมในการขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ

19 พฤษภาคม 2566 | Print
        นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้การต้อนรับ Mr. KOW Juan Tiang Executive Director, Southeast Asia, Enterprise Singapore และคณะ เนื่องในโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการส่งเสริมการลงทุน และการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงความต้องการของผู้ประกอบการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ Startup, SMEs รวมถึงบริษัทที่มีความพร้อมในการขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจนแนวทางในการร่วมมือเพื่อส่งเสริม Startup ไทยและสิงคโปร์ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงโอกาสในการการขยายขอบข่ายความร่วมมือผ่านกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยและสิงคโปร์อีกด้วย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา