บีโอไอร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเกาหลี หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

18 พฤษภาคม 2566 | Print
        เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน นายกฤตวิทย์ มัธยมางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเกาหลี (Korea Electric Vehicle Industrial Association: KEVIA) จัดการประชุมโต๊ะกลม (Roundtable Meeting) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมในการรองรับนักลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมให้ข้อมูล

        ในการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 40 คน จาก 25 บริษัท โดยผู้ร่วมงานให้ความสนใจต่อสถานการณ์ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและมาตรการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและการสร้างระบบนิเวศ โดยเฉพาะรถโดยสาร รถกระบะ และรถบรรทุกไฟฟ้า นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานมีความสนใจเข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งบีโอไอได้เตรียมนำคณะนักลงทุนเกาหลีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเดินทางมาประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม นี้ ทั้งนี้ KEVIA มีสมาชิกในสมาคมทั้งสิ้น 42 บริษัท ครอบคลุม 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ผลิตอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า และรีไซเคิลแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา