นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ ร่วมเดินทางกับคณะ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ

7 มิถุนายน 2566 | Print
        นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ ร่วมเดินทางกับคณะ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2566

        โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 รองเลขาธิการบีโอไอ ได้เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่างฝ่ายซาอุดีฯ-ไทย รวมถึงเข้าร่วมการประชุม Saudi-Thai Investment Roundtable ระหว่างภาครัฐและเอกชนซาอุดีฯ-ไทย โดยมีอุตสาหกรรมสำคัญที่ถูกจับตามอง ได้แก่ พลังงานทางเลือก ปิโตรเคมิคอล วัสดุก่อสร้างและบรรจุภัณฑ์ อาหาร อีสปอร์ต การท่องเที่ยว การโรงแรม ตลอดจนความงามและการดูแลสุขภาพ

        การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและติดตามความร่วมมือในด้านต่างๆ ของทั้งสองประเทศ โดยบีโอไอเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและประสานความร่วมมือด้านการลงทุนของซาอุดีฯ-ไทย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา