นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ ได้เข้าร่วมเสวนาในงาน The Belt and Road Initiative and RMB Internationalization Forum จัดโดยธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)

6 มิถุนายน 2566 | Print
        เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ ได้เข้าร่วมเสวนาในงาน The Belt and Road Initiative and RMB Internationalization Forum จัดโดยธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) และร่วมอภิปรายในหัวข้อ "The Belt and Road initiative and RCEP – Promoting High-Quality Development of Regional Economic Cooperation in Trade and Investment through Fintech Innovation” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของไทยและภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากโครงการสายแถบและเส้นทาง และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา