นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบีเอ็มดับเบิลยู โดยได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมล่าสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

1 มิถุนายน 2566 | Print
        เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ และนายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบีเอ็มดับเบิลยู นำโดย Dr. Joachim Post, กรรมการ และผู้บริหาร บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป พร้อมทั้ง Mr. Alexander Baraka, CEO บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

        โดยเลขาธิการบีโอไอ ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมล่าสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า นโยบายและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐในด้านต่าง ๆ รวมถึงได้หารือเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของโลก และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนา Supply Chain และการสร้างระบบนิเวศในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะช่วยสนับสนุนแนวนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยต่อไป

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา