นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้รับเชิญจากหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ให้บรรยายในหัวข้อ “Long-Term Resident Visa Program in Thailand” โดยมี Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Mr. Estelle David, Thailand Country Director an

26 เมษายน 2566 | Print
        เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ และนางสาวทินภา อภัยวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญจากหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ให้บรรยายในหัวข้อ "Long-Term Resident Visa Program in Thailand” ณ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ โดยมี Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Mr. Estelle David, Thailand Country Director and ASEAN & Australasia Deputy Director จาก Business France และ Mr. Patrice Pischedda ประธานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดยมีผู้รับฟังการบรรยายมากกว่า 80 คน
        ในการบรรยาย นายนฤตม์ได้อธิบายถึงภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยและการส่งเสริมให้ไทยเป็น Talent Hub ของภูมิภาค ในขณะที่นางสาวทินภาได้บรรยายในเรื่องหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับ Long-Term Resident Visa (LTR Visa) นอกจากนี้ ยังได้ร่วมตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในในหลายประเด็น เช่น แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆของผู้ได้รับ LTR Visa

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา