วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2563 คุณอาทิตยา แสนสุด นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งคุณพิชญา เกียรติมณีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ร่วมหารือกับคณะ Tus Holding & ADIRC ตัวแทนนักลงทุนจากประเทศจีน ในประเด็นด้านสิทธิ์ประโยชน์ของการขอรับการส่งเสริม และแนวทางลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

13 มีนาคม 2566 | Print
เจ้าหน้าที่บีโอไอ นำโดย นางสาวอาทิตยา แสนสุด นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้ง นางสาวพิชญา เกียรติมณีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน, ระดับชำนาญการ เป็นผู้บรรยาย ร่วมหารือกับชำนาญการ ร่วมหารือกับคณะ Tus Holding & ADIRC ตัวแทนนักลงทุนจากประเทศจีน หารือในประเด็นด้านการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย พร้อมกับแจงข้อมูลสถิติในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายสิทธิและประโยชน์ และ การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา