วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 คุณณกรณ์พงศ์ กรกมลพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ เข้าบรรยายและให้ข้อมูลแก่นักศึกษาจาก Clarkson University, New York City

7 มีนาคม 2566 | Print
7 มีนาคม 2566 คุณณกรณ์พงศ์ กรกมลพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ เข้าบรรยายและให้ข้อมูลแก่นักศึกษาจาก Clarkson University, New York City,USA ในหัวข้อการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยภายใต้สิทธิ์ BOI และการให้บริการในภาพรวมของศูนย์บริการ One Start One Stop Service Center (OSOS)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา