บีโอไอเปิดอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ TOISC รุ่นที่ 21 รวบรวมนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพ เตรียมความพร้อมสำหรับการไปลงทุนไทยในต่างประเทศด้วยการอบรมในความรู้ที่จำเป็นต่อการลงทุนในต่างประเทศ พร้อมเดินทางเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศเวียดนาม

9 มีนาคม 2566 | Print
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ บีโอไอ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) รุ่นที่ 21” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ในฐานะประธานหลักสูตรฯ โดยมีนักลงทุนไทยเข้าร่วมในหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 22 คน จากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต เกษตรและเกษตรแปรรูป พลังงาน บริการ อาหาร เป็นต้น หลักสูตรการอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพ เตรียมความพร้อมสำหรับการไปลงทุนไทยในต่างประเทศด้วยการอบรมในความรู้ที่จำเป็นต่อการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การบริหารภาษีในต่างประเทศ การบริหารโลจิสติกส์ เจาะลึกเส้นทางการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการนำคณะนักลงทุนไทยในหลักสูตร เดินทางเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศเวียดนามด้วย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา