บีโอไอ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “มุ่งสู่ ‘เศรษฐกิจใหม่’: หนุนผู้ประกอบการไทยด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่”

8 มีนาคม 2566 | Print

รายละเอียดข่าว TH : เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 บีโอไอ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "มุ่งสู่ ‘เศรษฐกิจใหม่’: หนุนผู้ประกอบการไทยด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่” นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้กล่าวเปิดสัมมนา มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs มาตรการยกระดับ SMEs ไปสู่ Smart & Sustainable Industry การส่งเสริมให้ SMEs เข้าไปอยู่ใน Global Supply Chain ของอุตสาหกรรมหลัก รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ไปลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการปรับบทบาทของ BOI จากผู้ให้สิทธิประโยชน์ (Promoter) มาสู่ผู้บูรณาการ (Integrator) ผู้ประสานงาน (Facilitator) และผู้เชื่อมโยง (Connector) เพื่อสนับสนุนและเคียงข้างผู้ประกอบการไทย

ภายในงาน เลขาธิการบีโอไอ ได้เข้าร่วมเสวนากับวิทยากรผู้ทรงเกียรติในหัวข้อ "ร่วมขับเคลื่อนการลงทุน ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย” ร่วมด้วยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และคุณณัฐสิฐ รักษ์เกียรติวงศ์ นักวิจัยอาวุโส TDRI แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ โดยภาครัฐและภาคธุรกิจร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการไทยลงทุน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการจัดสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้มีแก่กลุ่มผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังรวมกว่า 200 คน

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา