วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางสาววัลภา หนูนวล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ เข้าบรรยายและให้ข้อมูลแก่นักศึกษาจากโครงการ Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series “Passion for Success and Resilience” รุ่นที่ 97 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 มกราคม 2566 | Print

วันศุกร์ 13 มกราคม 2566 คุณวัลภา หนูนวล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ เข้าบรรยายและให้ข้อมูลแก่นักศึกษาจากโครงการ Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series\"Passion for Success and Resilience” รุ่นที่ 97 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศและการส่งเสริมนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา