วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 นายณกรณ์พงศ์ กรกมลพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ เข้าบรรยายและให้ข้อมูลแก่นักศึกษาจาก College of Business, Loyola University, New Orleans, USA

5 มกราคม 2566 | Print

5 มกราคม 2566 คุณณกรณ์พงศ์ กรกมลพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ  เข้าบรรยายและให้ข้อมูลแก่นักศึกษาจาก College of Business, Loyola University, New Orleans, USA ในหัวข้อการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยภายใต้สิทธิ์ BOI และการให้บริการของ OSOS 

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา