14 พ.ย. 65 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บีโอไอ ให้การบรรยายแก่คณะนักลงทุนจาก Taiwan Printed Circuit Association (TPCA) ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

14 พฤศจิกายน 2565 | Print

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ และเจ้าหน้าที่บีโอไอจากศูนย์บริการลงทุน ให้การบรรยายแก่คณะนักลงทุนจาก Taiwan Printed Circuit Association (TPCA) ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน  โดยประเด็นหารือที่สำคัญได้แก่ นโยบายและข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงาน โอกาสทางการลงทุนและความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย และขั้นตอนการดำเนินการและช่องทางการติดต่อหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา