4 ต.ค. 65 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดการบรรยายอบรมข้าราชการใหม่ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)

4 ตุลาคม 2565 | Print

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดการบรรยายอบรมข้าราชการใหม่ ในหัวข้อ \"การให้บริการของกองบริการชาวต่างชาติ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน หน่วยงาน Smart Visa และหน่วยงาน LTR Visa\" ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา