22 ส.ค. 65 เจ้าหน้าที่บีโอไอประชุมร่วมกับคณะผู้แทนหน่วยงานด้านเศรษฐกิจภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

22 สิงหาคม 2565 | Print

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 คุณคนธรส เหลาประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ และคุณกฤษณา แซ่เฮ้ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนหน่วยงานด้านเศรษฐกิจภูมิภาคคันไซ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน เจ้าหน้าที่บีโอไอได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุน มาตรการสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม BCG และ Long-term Resident (LTR) Visa 

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา