18 ก.ค. 65 เจ้าหน้าที่ OSOS ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนนักลงทุนจากบริษัท Aihai Minerals SEA ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

18 กรกฎาคม 2565 | Print

วันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม  2565 เจ้าหน้าที่ OSOS ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนนักลงทุนจากบริษัท Aihai Minerals SEA  นำโดยคุณ Francis Lee ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) บริษัทมีความประสงค์จะศึกษาลู่ทางการลงทุนในกิจการแปรรูปแร่ทัลคัม (Talcum Powder) และการขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอ  และขอหารือนโยบายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย 

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา