5 ก.ค. 65 คุณกรพงศ์ สุทัตตากูล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนนักลงทุนจาก บริษัทซัมซุง เอสดีเอส จำกัด (Samsung SDS Company Limited)

5 กรกฎาคม 2565 | Print

วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565 คุณกรพงศ์ สุทัตตานุกูล  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ  เข้าประชุมร่วมกับคณะนักลงทุนชาวเกาหลีจากบริษัท ซัมซุง เอสดีเอส จำกัด (Samsung SDS Company Limited) โดยบริษัทมีความประสงค์จะศึกษาลู่ทางการลงทุนเกี่ยวกับกิจการเทคโนโลยีดิจิทัล (Blockchain)  และขอหารือนโยบายต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบในประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา