บีโอไอ จับมือ 5 สภาธุรกิจไทยใน CLMVI อัพเดทการลงทุนไทยในอาเซียน

event__image_1

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับ 5 สภาธุรกิจไทยใน CLMVI เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการเข้าไปลงทุนในกลุ่มเพื่อนบ้านอาเซียน

นายพัลลภ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอเตรียมจัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "จับสัญญาณอนาคตการลงทุนใน CLMVI” หนึ่งในกิจกรรมสัมมนาภายในงาน SUBCON Thailand 2021 เพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนไทยเกี่ยวกับลู่ทางการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พบกับ 5 วิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนจากสภาธุรกิจไทยในประเทศ CLMVI อีกทั้งยังเป็นนักลงทุนไทยที่ไปประกอบธุรกิจและประสบความสำเร็จในต่างประเทศ ประกอบด้วย นางสาวนฤมล รินเรืองสิน กรรมการสภาธุรกิจไทย - กัมพูชา นายฉลองชัย ชยุตระพงศ์ รองประธานสภาธุรกิจไทย - ลาว/รองนายกสมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว นายกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย - เมียนมา นายราเกส ซิงห์ กรรมการเลขาธิการสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม และนายรัชชุ์นภ พจนาวราพันธุ์ ผู้แทนจากสภาธุรกิจไทย - อินโดนีเซีย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบข้อมูลสถานการณ์การลงทุน และความรู้ในการไปประกอบธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เป็นปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปลงทุนอันจะนำไปสู่การขยายธุรกิจ และสร้างเครือข่ายนักลงทุนไทยในการไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ สัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Webinar ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/3tl5DLk สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2553 8111 ต่อ 6797

14 กันยายน 2564 | OSOS Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา