18 มี.ค. 64 คุณพลกฤษณ์ ทวีสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ และคุณคนธรส เหลาประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด (Thailand Privilege Card Company Limited)

18 มีนาคม 2564 | Print

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 คุณพลกฤษณ์ ทวีสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ และคุณคนธรส เหลาประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด (Thailand Privilege Card Company Limited) นำโดยคุณสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ และคุณพรเทพ  พันธะนะแพทย์  รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการพาณิชย์และปฏิบัติการ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ทางบริษัทฯได้มีการแนะนำทีมบริหารใหม่และนโยบายเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  รวมถึงได้มีการพูดคุยถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือระดับองค์กรในอนาคต

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา