26 พ.ย.63 คุณสกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ และคุณอธิภัทร สงวนแสง ประชุมร่วมกับตัวแทนจากศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

26 พฤศจิกายน 2563 | Print

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563  คุณสกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ และคุณอธิภัทร สงวนแสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับตัวแทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดยคูณปฏิพัทธ์ มะลิสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ในหัวข้อการให้บริการของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) การใช้ระบบ \\\"Single Window for Visa and Work Permit” และนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา