13 พ.ย. 63 คุณสกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ และคุณอธิภัทร สงวนแสง ประชุมร่วมกับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน (นพธ.) จากสถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าแห่งมหาวิทยาลัยเกริก

13 พฤศจิกายน 2563 | Print

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563  คุณสกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ และคุณอธิภัทร สงวนแสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน (นพธ.) จากสถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าแห่งมหาวิทยาลัยเกริก นำโดยคุณ ณกฤช วนาอินทรายุธ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ  ในหัวข้อการให้บริการของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) การใช้ระบบ \"Single Window for Visa and Work Permit” และมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา