9 ต.ค. 63 คุณอารีย์ งามศิริพัฒนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ คุณสกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ และคุณอธิภัทร สงวนแสง ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMECN Association)

9 ตุลาคม 2563 | Print

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2563 คุณอารีย์ งามศิริพัฒนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ คุณสกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ และคุณอธิภัทร สงวนแสงนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMECN Association) นำโดยคุณ ณกฤช วนาอินทรายุธ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ  ในหัวข้อการให้บริการของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) การใช้ระบบ Single Window for Visa and Work Permit และมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา