18 ก.ย. 63 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านการลงทุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ และคุณสกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

18 กันยายน 2563 | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา