14 ส.ค. 63 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ) และคุณอธิภัทร สงวนแสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก NIA DEPA และ True Digital Park

14 สิงหาคม 2563 | Print

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ) และคุณอธิภัทร สงวนแสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ประชุมร่วมกับคณะตัวแทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค  นำโดยคุณ สลิลเกตน์  เกียรติระบิล นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ในหัวข้อการให้บริการของศูนย์ OSOS ข้อมูลกลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย และระบบ ‘Single Window for Visa and Work Permit’

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา