23 มิ.ย. 63 คุณคนธรส เหลาประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ และคุณลลิดา สอนสง ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด (Thailand Privilege Card Company Limited)

23 มิถุนายน 2563 | Print
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 คุณคนธรส เหลาประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ และคุณลลิดา สอนสง ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะตัวแทนจากบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด (Thailand Privilege Card Company Limited) นำโดยคุณ พีรศักดิ์ ประดับวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านขอบข่ายของสิทธิประโยชน์ นโยบายใหม่ ๆ และความเป็นไปได้ของการทำงานร่วมกันในอนาคต

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา