27 ก.พ. 63 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และคุณอธิภัทร สงวนแสง ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMECN Association)

27 กุมภาพันธ์ 2563 | Print

27 กุมภาพันธ์ 2563 คุณวรกาญจน์  โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และคุณอธิภัทร  สงวนแสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMECN Association) นำโดย คุณณกฤช วนาอินทรายุธ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ในหัวข้อสิทธิประโยชน์เบื้องต้นของ BOI, มาตรการส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs), มาตรการพิเศษอื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมการลงทุน และการยื่นขอ SMART VISA ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา