18 ก.พ. 63 คุณกาญจนา นพพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน และคุณกรพงศ์ สุทัตตากูล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Czech Chamber of Commerce

18 กุมภาพันธ์ 2563 | Print

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คุณกาญจนา นพพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน และคุณกรพงศ์ สุทัตตากูล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Czech Chamber of Commerce นำโดยคุณ Bořivoj Minář, รองประธานหอการค้า ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ในหัวข้อสิทธิประโยชน์ของ BOI กลุ่มธุรกิจที่นักลงทุนสนใจ แนวทางการลงทุนในประเทศไทย และความเป็นไปได้ของการทำงานร่วมกันในอนาคต

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา