13 ก.พ. 63 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และคุณคนธรส เหลาประดิษฐ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด (Thailand Privilege Card Company Limited)

13 กุมภาพันธ์ 2563 | Print

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คุณวรกาญจน์  โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และคุณคนธรส เหลาประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจากบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด (Thailand Privilege Card Company Limited) ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ในหัวข้อสิทธิประโยชน์เบื้องต้นของ BOI การให้บริการด้านวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน และหน่วย SMART VISA นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการริเริ่มความร่วมมือระหว่างหน่วย SMART VISA และ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา