28 ม.ค. 63 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “การให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน แก่นักลงทุนและผู้สนใจ ณ ห้องประชุม OSOS 1 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)

28 มกราคม 2563 | Print

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดการสัมมนาเรื่อง "การให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกรมการจัดหางาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการระบบ Single Window และ Smart Visa จากทั้ง 3 หน่วยงาน แก่นักลงทุนและผู้สนใจ ณ ห้องประชุม OSOS 1 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา