การขอรับใบอนุญาตการผลิต


The Factory Act of 1992 (which replaces the Factory Act of 1969, 1975 and 1979) stipulates regulations for factory establishment and operation, factory expansion, and safety requirements. The latest revision of the Act also imposes strict controls on industrial pollution. The Act is administered by the Department of Industrial Works of the Ministry of Industry. 


A factory is defined as any premise that uses machinery equivalent to five horsepower or more, or that employs seven or more, with or without any machine, for manufacturing, producing, assembling, packing, repairing, maintaining, testing, improving, processing, conveying, storing or destroying anything included in the classes or types of factories presently listed in the Ministerial Regulations.


The Act does not apply to the Government factory run by the Government for the purpose of national security and safety, except that such factories must use the criteria and procedures of the Act as guidelines for their operations.


Select your options

แบบฟอร์มสำหรับการก่อสร้างโรงงาน (แบบฟอร์ม IEAT 01/1)

IEAT 01 Authorities, document, comments:

 • Applicant/User
 • One Stop Service Center (OSS) of Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT Office)/e-PP (e-Permission & Privilege) system OR - Ministry of Industry (MOI) Provincial Offices (Dept. of Ind. Works) as per applicable "Zone", "Park", "Greenfield" rules if not "IEAT"
 • (3) copies of application submitted
 • 10,000 Baht permit fee (excluding VAT may vary on location)
Supporting documentation required If natural person;
 • (3) copies of house registration, ID card of operator/landowner
If juristic person;
 • (3) copies of company registration certificate and affidavit (dated not over 6 months ago)
Other supporting documents required;
 • (3) copies of documents relating to the production process
 • (3) copies of documents showing measures to manage pollution arising from the operation
 • (3) copies of layout of the land plot according to the master plan
 • (3) copies of shareholders list (dated not over 6 months)
 • A copy of land title or document indicating right to use the land
 • (3) copies of passport of authorized person or ID card and house registration if local

All of the above must be submitted together with the company seal, signatures and/or other authorized documents as required.

Last updated November 2018


Source :
การนิคมอุตสาหกรรม: คำขอใช้ที่ดิน (IEAT 01-1) link

แบบฟอร์มสำหรับสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน (IEAT ในรูปแบบ 15 SOR (15 sat))


Source :
การนิคมอุตสาหกรรม: คำขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม (IEAT 15 SOR) link

รอ 1 วันสำหรับการอนุมัติ


การอนุมัติการใช้ที่ดินและใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์ม IEAT 01/2)


Source :
การนิคมอุตสาหกรรม: คำขอใช้ที่ดิน (IEAT 01-2) link

Select your options

แบบฟอร์มสำหรับการใช้ที่ดิน (แบบฟอร์ม IEAT 02/1)

IEAT 02 Authorities, document, comments:
 • Applicant/User
 • One Stop Service Center (OSS) of Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT Office)/e-PP (e-Permission & Privilege) system OR - Ministry of Industry (MOI) Provincial Offices (Dept. of Ind. Works) as per applicable "Zone”, "Park”, "Greenfield” rules if not "IEAT”
 • (3) copies of application submitted
 • Factory Construction Permit Fee of 20 Baht

Supporting documentation required;
 • A copy of company registration and affidavit (dated not over 6 months ago)
 • (3) copies of house registration and ID card or passport of authorized directors
 • A3 size copy of plant layout (in scale)
 • An original consent letter signed by supervisor as required under Ministerial Regulation No. 48 and 60
 • An original supporting document regarding structure protection under Ministerial Regulation No. 48 and 60
 • (3) original certificates of inspection drawings and calculations
 • (3) original certificates of the engineers who designed the electrical system, machinery and environment
 • A copy of license/permit for using the land and operating a business together with conditions (if any)
 • A copy of land title
 • (3) copies of A1/A2/A3 size of plant layout (in correct scale ratio)
 • An original of the Memorandum from the Department of Industry (in case it is within the scope of class or type of factory no. 101, 105, or 106)
 • An original of the Memorandum issued by the Department of Industry

All of the above must be submitted together with the company seal, signatures and/or other authorized documents as required

Last updated November 2018


Source :
การนิคมอุตสาหกรรม: คำขอใช้ที่ดิน (IEAT 02/1) link

รอ 50 วันสำหรับการอนุมัติ


ออกใบอนุญาตก่อสร้าง (IEAT 02 / 2-5 ขึ้นอยู่กับขอบเขตหรือกิจกรรมการทำงาน)


Source :
การนิคมอุตสาหกรรม: คำขอใช้ที่ดิน (IEAT 02/3) link
การนิคมอุตสาหกรรม: คำขอใช้ที่ดิน (IEAT 02/5) link

Select your options

แบบฟอร์มสำหรับการแจ้งเตือนการเริ่มดำเนินการโรงงาน (IEAT สำหรับ 03/1)

IEAT 03 Authorities, document, comments:

 • Applicant/User
 • One Stop Service Center (OSS) of Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT Office)/e-PP (e-Permission & Privilege) system OR - Ministry of Industry (MOI) Provincial Offices (Dept. of Ind. Works) as per applicable "Zone”, "Park”, "Greenfield” rules if not "IEAT”
 • (3) copies of application submitted

Supporting documentation required;

 • (3) copies of company registration certificate and affidavit (dated not over 6 months ago)
 • (3) copies of house registration and ID card or passport of authorized directors
 • (3) copies of shareholders list (dated not over 6 months)
 • (3) copies of house registration of factory
 • (3) copies of general information of company i.e. capital, staff and operation
 • (3) original documents relating to the production process i.e. list of raw materials, products and by products including production process and process flowchart


Note:

       1. "Export Processing Zones” and "Customs Free Zones” require additional forms at each step. The same applies for Food & Pharmaceutical projects. Request such forms at the zone’s Customs Office or the Thai Food & Drug Administration as applicable


       2. Certain Thailand Industrial "Parks” & "Zones” may have unique permit/license application procedures in place with the Ministry of Industry. It is recommended that one check with both the operator and the local MOI or Dept. of Industrial Work to confirm the needed forms and local permit procedures.

Last updated November 2018Source :
การนิคมอุตสาหกรรม: คำขอแจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม (IEAT 03/1) link
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) link
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ link

รอ 18 วันสำหรับการอนุมัติ


ออกใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานโรงงาน (IEAT แบบ 03/2)


Source :
การนิคมอุตสาหกรรม: ใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุสาหกรรม (IEAT 03/2) link

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา