คำถามที่พบบ่อย - มาตรการสนับสนุนการลงทุนอื่น ๆ

  • หลังจากยื่นคำร้องต่างๆ ในระบบ e-Expert มาแล้ว บริษัทจะต้องเข้าใช้งานระบบโดย
  • ป้อนชื่อผู้ใช้ และ รหัสผู้ใช้งาน ไปยัง "คำร้องทั้งหมด” เพื่อเช็คสถานะคำร้อง
  • หากพบว่าคำร้องที่บริษัทยื่นมา มีสถานะเป็น "รอแก้ไข” บริษัทจะต้องแก้ไขและปฏิบัติตามคำแนะนำที่เจ้าหน้าที่ได้ระบุไว้ และส่งเรื่องกลับเข้ามาอีกครั้งภายในวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการคืนคำร้องนั้นๆ
  • หลังจากแก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อย บริษัทพบว่า สถานะคำร้องเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ” บริษัทจะต้องพิมพ์เอกสารที่เป็น Barcode มารับหนังสือออกจาก BOI เพื่อดำเนินการกับ ตม. และ กรมการจัดหางานต่อไป
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2557

หมวด

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา