คำถามที่พบบ่อย - เปลี่ยน VISA ใน ARRIVAL เป็น NON-B

กรณีที่เป็น Visa ที่ได้รับจากสนามบิน เช่น กรณีชาวจีน เป็นต้น ในกรณีนี้ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทได้กรณีอื่นๆ สามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนประเภท Visa ได้ทั้ง One Stop Service Center หรือ ตม.แจ้งวัฒนะ ยกเว้นแต่สิทธิการใช้ชีวิตบั้นปลายต้องเปลี่ยนที่ ตม. แจ้งวัฒนะเท่านั้น สถานะข้อมูล ณ

เดือนกันยายน 2557

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา