โอไอร่วมงานเสวนา หัวข้อ \"ทิศทางการลงทุนและโอกาสใหม่ในพื้นที่ EEC หลังการเลือกตั้ง ปี 2566\" ในงานสัมมนา Marketing Analytics: เจาะลึกโอกาสการลงทุน 2023 (ภาคตะวันออก EEC) จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ณ โรงแรม คาร์ล

23 มิถุนายน 2566 | Print
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 นางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน บีโอไอ นำเสนอทิศทางการลงทุนและโอกาสใหม่ในพื้นที่ EEC ร่วมกับ ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในช่วงการเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ "ทิศทางการลงทุนและโอกาสใหม่ในพื้นที่ EEC หลังการเลือกตั้ง ปี 2566" ในงานสัมมนา Marketing Analytics: เจาะลึกโอกาสการลงทุน 2023 (ภาคตะวันออก EEC) จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ณ โรงแรม คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา