25 กรกฎาคม 2562 คุณสกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ บีโอไอ และคุณปิยวรรณ โกศลบุญ ตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน ประชุมร่วมกับคณะนักลงทุนจากมณฑลชางตง

25 กรกฎาคม 2562 | Print

25 กรกฎาคม 2562 คุณสกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ บีโอไอ และคุณปิยวรรณ โกศลบุญ ตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน ประชุมร่วมกับคณะนักลงทุนจากมณฑลชางตง เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการจัดตั้งบริษัท และการข้อกำหนดการจ้างงานในประเทศไทย ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา